Daihatsu Ayla

Mulai Rp.250.000,-

Harga Sewa Daihatsu Ayla


  Tanpa Driver

Waktu / 12 Jam
Harga 250.000,-
Waktu / 24 Jam
Harga 300.000,-

  Driver + BBM

Waktu / 12 Jam
Harga 500.000,-
Waktu 24 Jam
Harga 650.000,-