Rental Mobil Daihatsu Luxio

Daihatsu Luxio

Harga Sewa Daihatsu Luxio   Tanpa Driver Waktu / 12 Jam Harga 250.000,- Waktu / 24 Jam Harga 350.000,-   Driver + BBM Waktu / 12 Jam Harga 500.000,- Waktu 24 Jam Harga 650.000,-  

Sewa Mobil Suzuki APV Luxury

Suzuki APV

Harga Sewa Suzuki APV   Tanpa Driver Waktu / 12 Jam Harga 250.000,- Waktu / 24 Jam Harga 350.000,-   Driver + BBM Waktu / 12 Jam Harga 500.000,- Waktu 24 Jam Harga 650.000,-